اداره کل پدافند غیر عامل
جستجو
طی حکمی از سوی استاندار سمنان فرمانده سپاه استان بعنوان عضو شورای پدافند غیرعامل منصوب شد. 1396/11/09
در راستای اهداف و برنامه های پدافند غیرعامل عنوان گردید:
طی حکمی از سوی استاندار سمنان فرمانده سپاه استان بعنوان عضو شورای پدافند غیرعامل منصوب شد.

در بخشی از حکم استاندار سمنان آمده است:

بموجب این ابلاغ و به استناد دستورالعمل اجرایی پدافند غیرعامل در استان ها ، جنابعالی را به عنوان عضو شورای پدافند غیرعامل استان و رئیس کارگروه تخصصی سازماندهی و مشارکت مردمی شورا منصوب می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و هماهنگی دیگر اعضای شورا و کارگروه ، ضمن اتخاذ تـدابیر ﻻزم برابر سیاست ها و دستورالعملهای ابلاغی، زمینـه فرهنـگ سـازی و نهادینـه نمـودن پدافنـد غیرعامـل در برنامه ریزی ، طرح ها و پروژه های ملی و اسـتانی را فـراهم نمـوده و بـا تـداوم و تقویـت فعالیـت هـای صورت گرفته در راستای کاهش آسیب پذیری زیرساخت ها و مراکز حسـاس و مهـم اسـتان در مقابلـه بـا تهدیدات داخلی و خارجی بمنظور حفظ سرمایه های ملی و استانی کوشا باشید. همچنین ضروری است نسبت به طراحی و سازماندهی تخصصی بسیج و نیروهای مردمی بمنظـور مشـارکت حـداکثری آنـان در مـدیریت بحران ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمنان ، برگزاری آموزش های عمومی و تخصصی پدافند غیرعامل بـرای مردم وتیم های سازماندهی شده و برنامه ریزی چگونگی اداره امور مردم و مشـارکت در توزیـع خـدمات و امکانات مورد نیاز در شرایط اضطراری و تهدید اقدام و گزارش مسـتمر اقـدامات کـارگروه را بـه دبیرخانـه شورای پدافند غیر عامل استان ارسال نمائید.

از خداوند منّان سلامتی و توفیق روزافزونتان را در خدمتگزاری به جامعه اسلامی تحت توجهات حضرت
بقیة ا... الاعظم(عج) و در سایه رهبریهای حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در راستای سیاستها و برنامه های ریاست محترم جمهوری و دولت تدبیر و امید مسئلت می نمایم.

 

تعداد بازدید: 6
نشاني: سمنان- بلوار بسيج - استانداري سمنان- اداره كل پدافند غيرعامل. تلفن : 2129408 و 2129411  دورنگار : 33437297
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به اداره کل پدافند غیرعامل استانداری سمنان می باشد
Powered by DorsaPortal